Termeni și condiții

Declarație de confidențialitate
Unitatea de cazare Comfort Apartments Timișoara se angajează să protejeze și să respecte confidențialitatea datelor cu caracter personal pe care ni le încredințați. Acest document conține informații importante referitoare la modul în care folosim datele colectate. El descrie modul în care colectăm, utilizăm, procesăm și transmitem datele pe care ni le oferiți atunci când accesați și folosiți sistemul nostru de rezervare. Cei care accesează și folosesc sistemul nostru de rezervare vor fi denumiți în continuare ”utilizatori”. Invităm utilizatorii să lectureze cu atenție acest document numit ”Declarație de confidențialitate”. Utilizatorul își exprimă voința în mod liber și voluntar cu privire la furnizarea datelor sale cu caracter personal sau ale unor terțe părți unității de cazare Comfort Apartments Timișoara. Accesând platforma și oferindu-ne datele, vă dați acordul la cele stipulate în Declarația noastră de confidențialitate așa cum este ea descrisă în acest document. Declarația poate suferi schimbări din când în când, așa că vă sfătuim să verificați în consecință pentru a fi siguri că sunteți la curent cu ultima versiune.

Termeni folosiți
Prin termenii ”noi”, ”al nostru, a noastră, ale noastre, ai noștri”, ne referim la unitatea de cazare Comfort Apartments Timișoara. Controlor de date: unitatea de cazare Rent for comfort operează sistemul de rezervare printr-un procesator de date, așa cum se explică mai jos. Conform reglementărilor GDPR, unitatea de cazare este controlorul de date și cel care stabilește scopul și mijloacele cu care se efectuează prelucrarea datelor.

Unitatea de cazare: Comfort Apartments Timișoara
Firma: SC ADVERTISING CENTER NCV SRL
Adresa: Dalboset, Caras-Severin
CUI: 28504814
Nr reg.:J11/274/2011

1. Ce fel de date cu caracter personal se solicită utilizatorilor

Date cu caracter personal ale dumneavoastră sau ale unor terți (rezervări pentru însoțitori, prieteni, membri ai familiei etc.)
În eventualitatea în care utilizatorul furnizează datele unui terț, se prezumă că are acordul acestuia și că i-a transmis informațiile din această Declarație de confidențialitate, controlerul și procesatorul de date fiind exonerați de orice responsabilitate în această privință. Totuși, putem opera verificări suplimentare, adoptând măsurile adecvate în conformitate cu legislația în vigoare.

2. Scopul folosirii datelor cu caracter personal
În funcție de solicitările utilizatorilor, datele colectate vor fi procesate în vederea următoarelor scopuri:

Administrarea rezervărilor făcute, incluzând efectuarea plății (atunci când e cazul) și gestionarea cererilor și preferințelor exprimate de utilizator
Administrarea înscrierii utilizatorilor în programe de loialitate și obținerea statutului de membru
Contactarea utilizatorilor cu scopurile enumerate aici
Trimiterea de oferte comerciale personalizate prin mijloace electronice în cazul în care utilizatorul și-a dat acordul
Administrarea de servicii adiționale
Efectuarea de sondaje și evaluări privind calitatea serviciilor oferite
3. Durata reținerii datelor cu caracter personal
Datele sunt reținute pe perioada de timp necesară pentru îndeplinirea obiectivelor enumerate anterior cu excepția cazurilor în care e nevoie de ele pentru o perioadă mai îndelungată, iar acest lucru este permis de legislație sau cu excepția cazurilor în care utilizatorul solicită ștergerea lor, retrăgându-și acordul. Criteriile pentru a determina durata sunt:

Perioada de timp în care utilizatorul are o relație cu operatorul de date în cadrul căreia acesta îi oferă servicii (spre exemplu, perioada în care utilizatorul are un cont în sistemul de rezervare sau cea în care-i folosește serviciile sau perioada anterioară șederii)
Cazul în care există o obligație legală (anumite legi solicită operatorului de date să păstreze datele referitoare la tranzacții pentru o anumită perioadă de timp înainte de a avea permisiunea de a le șterge)
7. Proceduri de securitate
În conformitate cu General Data Protection Regulation (GDPR), Comfort Apartments Timișoara asigură îndeplinirea în mod rezonabil a procedurilor necesare pentru a împiedica accesul neautorizat și folosirea neadecvată a datelor cu caracter personal. Folosim sisteme adecvate și proceduri pentru a proteja și a menține în siguranță informațiile care ne-au fost transmise. De asemenea, apelăm la proceduri tehnice și de securitate și la restricții fizice care să împiedice accesarea și folosirea datelor cu caracter personal de pe serverele noastre. Doar personalul autorizat are acces la datele cu caracter personal și aceasta doar pe parcursul îndeplinirii sarcinilor de serviciu.

Datele sunt procesate în așa fel încât se asigură securitatea lor și se combate riscul de a fi modificate, pierdute, procesate sau accesate ilegal, în funcție de natura tehnologiei, a informațiilor stocate și a riscurilor la care sunt expuse.

8. Controlul și drepturile utilizatorilor asupra datelor cu caracter personal
Utilizatorii au dreptul să solicite oricând doresc ștergerea datelor furnizate.
Utilizatorii au dreptul să mofidice orice date incomplete sau lipsite de valabilitate.
Utilizatorii au dreptul să solicite ștergerea datelor atunci când acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate și stocate.
Utilizatorii au dreptul să confirme revocarea acordului.
Utilizatorii au dreptul să obțină limitarea procesării datelor atunci când condițiile privind reglementările procesării datelor cu caracter personal o permit.
Utilizatorii au dreptul să solicite portarea datelor lor.
De asemenea, utilizatorii vor fi informați că oricând pot depune o plângere privind protecția datelor lor cu caracter personal la autoritățile de resort.
9. Recenzii, calificative, feedback
Este posibil ca utilizatorii să fie rugați să transmită o opinie cu privire la calitatea serviciilor de cazare odată încheiată șederea cu scopul îmbunătățirii serviciilor. Adresa de email a utilizatorului va fi folosită cu acest scop. Dacă va completa o recenzie, este posibil ca ea să fie publicată pe site-ul unității de cazare, pe pagina de facebook, twitter sau google plus. Nu vor fi publicate detalii privind identitatea utilizatorului. Stocarea informațiilor utilizatorilor poate fi necesară pentru a îndeplini obligațiile pe care unitatea de cazare le are față de aceștia.

10. Interesul legitim în procesarea datelor utilizatorului
Putem folosi informațiile utilizatorilor pentru scopuri legitime, cum ar fi cele administrative, cele legate de detectarea fraudelor sau cele legale.

Datele procesate pe care le solicităm pentru îndeplinirea scopurilor enumerate anterior nu pot fi folosite fără consimțământul utilizatorului. De asemenea, în cazul în care utilizatorul își retrage acordul, acest fapt nu va afecta legalitatea procesării anterioare a datelor sale. Pentru a revoca acordul, utilizatorul trebuie să ne contacteze prin canalele menționate anterior. În mod similar, în acele cazuri în care este necesară procesarea datelor unui utilizator pentru îndeplinirea unei obligații legale sau pentru executarea unei relații contractuale între noi și utilizator, procesarea datelor va fi una legitimă întrucât este necesară pentru a atinge respectivele obiective.

11. Cookies
Termenul ”cookie” definește o cantitate redusă de informații plasată în navigatorul web de pe computerul sau device-ul mobil pe care-l folosesc utilizatorii. Cookies sunt folosite pentru a ușura procesul de rezervare și conțin informații precum datele căutate și limba în care se face rezervarea. Este o diferență între cookies-urile temporare și cele de durată lungă. Cele temporare vor exista doar până când navigatorul web este închis. Cele de durată sunt folosite mai mult timp și nu sunt șterse în mod automat atunci când navigatorul este închis. Folosim cookies de durată în Google Analytica pentru a analiza traficul și comportamentul vizitatorilor.

12. Folosirea serviciilor de către minori
Serviciile nu se adresează indivizilor cu vârsta sub 18 ani și nu le solicităm să furnizeze date cu caracter personal.

13. Divulgarea datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal vor fi folosite și divulgate în următoarele cazuri:

Pentru a ne conforma legilor în vigoare, inclusiv legilor din țara de reședință a utilizatorului
Pentru a răspunde unei solicitări în cazul unui proces legal
Pentru a răspunde solicitărilor din partea autorităților guvernamentale, inclusiv autorităților din afara țării de reședință a utilizatorului și pentru a îndeplini cerințe legate de siguranța națională
Pentru a pune în aplicare termenii și condițiile
Pentru a proteja drepturile, confidențialitatea , siguranța datelor noastre, ale utilizatorilor și terților
Putem folosi și divulga Alte Date pentru orice scop, cu excepția cazurilor în care legislația actuală nu o permite. În anumite cazuri, putem combina Alte Date cu datele cu caracter personal (de pildă, numele utilizatorului cu localizarea). Dacă procedăm astfel, vom considera și vom trata datele rezultate din această combinare ca fiind date cu caracter personal atâta timp cât se exercită procesul de combinare.

14. Obligațiile utilizatorului
Utilizatorul garantează că este responsabil din punct de vedere legal, în deplinătatea facultăților mintale și că informația furnizată este reală, valabilă, completă și actuală. Utilizatorul este singurul responsabil de veridicitatea datelor comunicate și se obligă să actualizeze informațiile atunci când e cazul.

Utilizatorul se angajează să informeze terțele părți ale căror date cu caracter personal le furnizează atunci când este cazul cu privire la informațiile din acest document. De asemenea, se angajează să obțină aprobarea terțelor părți cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal pentru scopurile prezentate mai sus.

Utilizatorul este responsabil pentru informațiile false sau lipsite de valabilitate furnizate prin intermediul site-ului web și pentru eventualele daune, directe sau indirecte, provocate astfel nouă sau terțelor părți.

Termeni generali & condiţii.
Flexibilă & garantată
Dacă se anulează cu cel puțin 2 zile înainte de sosire, nu se percepe nici o taxă. Dacă se anulează ulterior sau în caz de neprezentare, se va taxa prima noapte de cazare.

Nerambursabil
Oricând după efectuarea rezervării poate fi încasat prețul total al rezervării. Vă rugăm să reţineţi, dacă rezervarea este anulată, modificată sau în caz de neprezentare, va fi încasat preţul total pentru rezervare.

Call Now Button